MeetCorporates
ConTech & PropTech

13. November 2019

StartupLab og Construction City inviterer til MeetCorporates - ConTech & PropTech med mål å koble oppstartselskaper med de store aktørene i bygg, anlegg og eiendomsbransjen.

Denne gangen snur opp ned på den vanlige tilnærmingen – og kjører «reverse pitching» der de store aktørene går på scenen.

Her kommer OBOS, AF Gruppen, Statsbygg, BetonMast, Oslo Kommune og Forskningsparken for å dele innsikt om felles utfordringer som bransjen står overfor og konkrete behov der de søker samarbeid med oppstartselskaper. Formålet er å dele innsikt og identifisere mulige samarbeidsprosjekter mellom de etablerte aktørerne og oppstartselskaper.

Construction City er en næringsklynge for bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen og har over 50 medlemmer.

PROGRAM

Fra 08:45 
Registrering & kaffe

09:00
Velkommen

09:05
ConTech & PropTech - trender, utfordringer og innovasjonsbehov i bransjen.

09:30
Hvordan få til vellykkede samarbeid mellom oppstartsselskaper og etablerte aktører?

10:00
Hvilke utfordringer og prosjekter ser vi etter samarbeidspartnere på? Presentasjoner fra:
- Statsbygg
- OBOS
- AF Gruppen
- Betonmast
- Oslo Kommune
- Forskningsparken

11:15
Diskusjon og spørsmål i plenum

11:30
Oppsummering og veien videre med mingling og booking av oppfølgingsmøter.
Enkel bevertning/lunch.

CONSTRUCTION CITY MEDLEMMER

Noe du lurer på? Send oss gjerne en mail med spørsmål, kommentarer eller annet.

Copyright (c) 2019 StartupLab