GRIN, AION & Oslo kommune inngår 1 mNOK samarbeid etter 20tretti | Startuplab

GRIN, AION & Oslo kommune inngår 1 mNOK samarbeid etter 20tretti

20tretti er et klimaprogram hvor utfordringer fra store aktører kobles med gründere i Norge. I fjorårets 20tretti ble Oslo kommune én av 19 aktører som ble koblet med gründere, og nå har de fått tildelt full støtte fra SmartOslo til prosjektet «Take-away uten throw- away» sammen med startupen GRIN og sirkularitetselskapet AION.


Mange av løsningene på klimautfordringen finnes i de over 120 oppstartsselskapene som bygger grensesprengende teknologi fra Startuplab, men det kan ofte være vanskelig for gründerne å navigere seg frem til en kobling med en stor aktør. Det er en jungel av informasjon, ofte får man ikke tak i riktig person, prosesser tar lang tid, og ofte er innkjøpsordningene til store aktører ikke rigget riktig til å kjøpe inn produkter og tjenester fra startups. Og ikke minst er det vanskelig å selge produktet sitt inn før aktøren har definert et tydelig behov.

Derfor har Startuplab initiert klimaprogrammet 20tretti, hvor store private og offentlige aktører som Posten, DNB og Nye Veier definerer utfordringer de virkelig kjenner på kroppen - også kalt “klimahodepiner”. De settes sammen for å analysere systemet de er en del av, i håp om å finne hull med stort forbedringspotensial. Deretter setter vi startups i vårt nettverk på saken, og ser om deres innovasjon kan være løsningen.

I fjorårets 20tretti koblet 19 næringslivsaktører med 16 startups, og sluttresultatet ble 12 seriøse samtaler om hvordan startupens teknologi kan implementeres som en løsning for aktøres klimahodepine. Det tar ofte noe tid å definere opp et samarbeid eller et pilotprosjekt, men Bymiljøetaten i Oslo kommune og GRIN har snudd seg raskt rundt for å realisere «Take-away uten throw- away» sammen. GRIN er en norsk, grønn teknologistartup fra Startuplab som gjør lineære produkter sirkulære gjennom en smart returplattform som motiverer og sikrer retur av produkter fra konsumenter så produktene kan gjenbrukes og resirkuleres. Sensorer og IoT-tilkobling sikrer identifikasjon og validering av returnerte produkter og sender denne dataen til skyen for kobling til digitale insentiv- og panteordninger.

Analyser viser at take-away emballasje, sammen med snus og sneip, er den største kilden til forsøpling når man rydder parker, gater og elver i Oslo. Dette var utgangspunktet for klimahodepinen til Bymiljøetaten i Oslo kommune, som nå er blitt til pilotprosjektet «Take-away uten throw away» i samarbeid med GRIN. Sammen skal de teste hvordan man kan erstatte engangsemballasje for mat og drikke med et komplett system for gjenbruksemballasje. Systemet innebærer at forbruker kan benytte seg av gjenbruksemballasje laget av sirkulær plast, samt et automatisert og smidig retursystem som belønner og motiverer forbruker til å levere tilbake emballasjen. Slik kan emballasjen vaskes og brukes på nytt. Som en del av prosessen har GRIN og Oslo kommune fått med seg Aion som leverandør av sirkulært gjenbruksemballasje. Aion har en unik kompetanse å sporing og utvikling av 100% sirkulære plastprodukter som er laget av resirkulert plast, samtidig som produktene går tilbake til en kontrollert gjenvinnings-«closed loop» ved slutten av produktets levetid. Formålet med prosjektet er å utvikle et kostnadseffektivt system for gjenbruksemballasje for å utkonkurrere engangsprodukter og fjerne forsøpling med «zero-waste»-gjenbruksløsninger. Pilotprosjektet skal testes under Oslo Innovation Week 2022, hvor man får testet retursystemet og gjenbruk av bokser for mat på ulike lokasjoner, for deretter å kunne tas i bruk på flere arenaer som kantiner i næringsbygg, kommunale kantiner, samt restauranter og cafeer i Oslo.

Pilotprosjektet har fått støtte av SmartOslo-programmet, som støtter test- og utviklingsprosjekter i Oslo kommune. Støtteordningen bidrar til å løse utfordringene innen områder som klima, helse, digitalisering og mobilitet i samarbeid med næringslivet. Programmet støtter innovative pilotprosjekter med 50K-1m kroner, med krav til minst 50 % egenandel.


Gaustadalléen 21
0349 Oslo
Solheimsgaten 7c
5058 Bergen

Follow us on Instagram, Facebook or LinkedIn to stay updated

;